ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

     ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΑ

     ΑΦΗΡΗΜΕΝΑ

     ΣΧΕΔΙΑ


     ΠΡΩΙΜΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

     ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ


Διαστάσεις έργων σε εκατοστά
(ύψος x πλάτος)
'ΙΧΝΟΣ(ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ),1979.Λάδι σε καμβά,80x100.Προσωπική συλλογή
2
3
Θαλασσινό όραμα,1981.Λάδι σέ καμβά ,80x100.Προσωπική συλλογή
Κάπου στά ξαφνικά Μάης,1979.Λάδι σέ καμβά,60x50.Προσωπική συλλογή
  Designed by CYBERNETICS
perikliscostopoulos.gr  |  All rights reserved © 2008