ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Στη ζωγραφική μου, πού αποκαλώ «καταστασιακή» (ζωγραφική τού συμβάντος), αποτυπόνωνται στο αντικείμενο φιγούρα οι καταστάσεις (συμβάντα), πού συνθέτουν την ύπαρξη του. Οι καταστάσεις δημιουργούν την φόρμα. Το αντικείμενο (θέμα) πού ζωγραφίζω, για να υπάρξει στην πραγματικότητα εξαρτάται από το παρελθόν-παρόν μέλλον, δηλ. αυτό πού ήταν-πού είναι-και πού ίσως  συνεχίσει να είναι. Οι πιθανολογημένες καταστάσεις πού συνθέτουν τις συνθήκες ύπαρξης τού αντικειμένου, καταγράφονται στην εικόνα με ένα κοσμικό ενεργειακό τατουάζ χρωμάτων-φορμών-γραμμών. Η σύλληψη της φόρμας-συμβάν συνθέτει το έργο μου, αποδίδει  με εικαστικό τρόπο την υπαρξιακή περιγραφή του αντικειμένου-θέματος, μεταδίδοντας προς τα έξω το αίσθημα ύπαρξης του στον χωρόχρονο. Το θέμα εμφανίζεται από τυχαία εναπόθεση χρωμάτων, γραμμών, κινήσεων, γεωμετρικών τόπων σαν ο από μηχανής Θεός να επεμβαίνει και να δημιουργείτην εικόνα πού αναζητώ.
Η ζωγραφική μου παραμένει ανθρωποκεντρική.

  Designed by CYBERNETICS
perikliscostopoulos.gr  |  All rights reserved © 2008